Välkommen till en av mina hemsidor

På denna internetplats skriver jag uteslutande om Palestina.

”’From Haven to Conquest’, sionismen och Palestinaproblemet fram till år 1948” är en antologi sammanställd av Walid Khalidi, som också har skrivit en inledning till den.

Palestina

En historisk genomgång av utvecklingen för Palestina fram till 1948. Följ menyn ovan