Välkommen till Hasses hemsida

Jag följer vad som händer i världen ur en geopolitiskt synvinkel, eftersom jag tror att mycket för vår framtid beror på detta. I Väst (USA, EU, Japan, Australien) dominerar okritiskt USA:s perspektiv. Här har jag flera skärningspunkter i den geopolitiska strategi. Se menyn nedan.

Geopolitik

Geopolitik handlar om kontroll av geografiskt känsliga områden som innehåller rika naturresurser. Eurasien står i centrum för stormakternas intressen. Kontinenten kontrollerar tre av världens mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner samt nästan automatiskt också Afrika. Eurasien har omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser och 75% av jordens befolkning.

USA har sedan andra världskriget dominerat världen politiskt, ekonomiskt och militärt men ställs nu inför en förändrad komplex geopolitisk utveckling. Nya konkurrenter har identifierats främst Kina, men också Ryssland. En annan trend är ett post-kolonialt muslimsk politiskt uppvaknande. Det blir därför naturligt att vad USA och dess följeslagare EU, Japan och Austraulien gör kommer i centrum.

Jag avser följa utvecklingen med olika inlägg och försöka förstå lite av linjerna bakom det som sker.

USA:s militära utbredning i världen,kommandocentraler