Hasses sida om USA

USA har länge dominera världen men möter nu konkurrenter med växande styrka. Vill USA dela med sig av sin makt?

USA

USA:s grundläggande geopolitiska strategi går tillbaka åtminstone till 1992. Sovjetunionen hade kraschat. Paul Wolfowitz var ansvarig för att utarbeta Defense Planning Guidance 1994-1999. Framför allt gällde att förhindra en ny rival inom Sovjets områden och att avstyra att någon fientlig makt skulle dominera regionen (Eurasien). Om USA:s makt konsoliderades skulle det vara tillräckligt för att generera global makt. Wolfowitz doktrinen återkom som Busch-doktrinen 2002. I förspelet till Irak-kriget förklarades att förebyggande krig var viktig geopolitisk strategi.

I USA:s nuvarande utrikes- och försvarspolitik ingår Brezezinakis geopolitiska varningar (strategi )och Busch-Wolfowitz:s idéer om att använda förebyggande krig för att försvara USA:s politiska hegemoni. I Jimmy Carters krig mot Sovjetunionen i Afghanistan ser man hur de beväpnar och SIA tränar Mujahideens islamistiska terrorister och även Pakistans ISIS.

Nyligen har tillkommit Pentagons Nationella Försvarsstrategi, som definierar Ryssland och Kina som de främsta potentiella hoten mot amerikansk hegemoni. Iran som ett tredje land måste förhindras i sin utveckling. De tre eurasiatiska makterna Ryssland, Kina och Iran har systematiskt utsetts till måltavlor. Tre frontskrig.

Ryssland

USA har accepterat Storbritanniens påstående att Ryssland ligger bakom Skripal-förgiftningen i Storbritannien utan att några bevis presenterats. En falsk gasattack utanför Damaskus fick USA att genomföra en illegal bombräd mot Syrien och ignorera FN:s stadga och Internationell rätt. Många andra exempel finns. Illegala sanktioner införs mot Ryssland vilka straffar västerländska banker om de gör affärer med Ryssland. De kan genomföra sanktioner eftersom under ekonomisk globalisering världen fortfarande är beroende av USA dollar för handel och centralbankernas valutareserver. Stora bolag förhindras handla med Ryssland. De sätter press på Ryssland för Syrien och Ukraina.

Kina

De öppnar ekononomisk handelskrigsföring mot Kina De vill förhindra att Kina blir ledande inom högteknologi. Detta genom bla att förbjuda stora kinesiska företag att sälja telekommunikationsutrustning (Huawei ZTE)samt förhindra Kinas nya Belt and Road projekt.

Iran

Trump drar sig ensidigt ut atomenergi-avtalet med Iran. Nya sanktioner. Airbus med fler miljonkontrakt med Iran förhindras sälja flygplanen. De använder förödande finansiella vapen för att underminera Irans svaga ekonomi.