Hans Norelius hemsida

Distriktet Kindamba skapades 1959 och är ett av 13 områden i Pool-regionen. Distriktet genomkorsas av flera vattendrag och det finns stora möjligheter till fiske och fiskodling.

Om de stora jordbruks-, skogs- och de sociokulturella resurserna kunde utnyttjas, skulle Kindamba vara ett naturligt centrum och Pools kornbod. Men bl a på grund av de dåliga vägarna kan inte de lovande resurserna utnyttjas.

2012 bor ca 20 000 personer varav drygt hälften är ungdomar. Sundi, Teke, Minkenge, Bembe och Pygméer är olika etniska grupper här.

 

Människorna arbetar huvudsakligen inom jordbruk med livsmedelsodlingar i mindre skala av maniok, bananer, grönsaker, jordnötter, apelsiner mm. Viss förädling sker av jordbruksprodukter som ris, majs, soja och bönor. Under kriget skövlades området fullständigt och återhämtar sig nu. Boskapsuppfödning återuppstår.