Hasses sidor om Geopolitik

Ett inlägg om hur ett av Afrikas rikaste och modernaste stater ödelades. Dess rikedomar förskingrades och Libyen blev en failed stat.

Libyen

Under den koloniala eran behärskades Libyen av Italien, men också Storbritannien och Frankrike. Överste Khadaffi genomförde militärkupp 1969 och en modern stat bildades. Flera olika intressen, regionala men också islamistiska jihadistgrupper fick stöd av väst i många år. Den hölls samman av konsensus mellan olika klaner och regioner. Regimen genomförde många sociala förmåner för befolkningen med hjälp av de oljetillgångar de förfogade över.NOT I

Länge intog Libyen en självständig hållning till USA och Väst. I olika omgångar utsattes Libyen för sanktioner, vilket på 2000-talet mildrades. USA och väst försökte också destabilisera landet genom stöd till olika extremistiska grupper.

Det fanns ett växande motstånd mot regimen och i samband med oroligheter i Egypten och Tunisien, den s k ”arabiska våren” i början på 2011 demonstrerade ungdomar. Asma Khalifa en tonårsflicka var en av dessa. Hon förklarar (Proletären 25 maj 2017) vid besök i Sverige att det tidigt kom rapporterar om våld och om attacker mot polisstationer. Vilket resulterade i ett våldsamt svar från säkerhetsstyrkorna. Nu vet jag (Asma) att det fanns många intressen bakom viljan till förändring. Olika islamistiska grupper och al-Qaida. Intressekonflikter mellan olika utländsk aktörer och mellan olika klaner och regioner. Oroligheter utvecklades och rebeller angrep regimen så att ett inbördeskrig bröt ut.

Se ytterligare info i nästa inlägg som försöker beskriva utvecklingen mer utförligt. Se i övrigt menyn ovan.