Hans Norelius hemsida
Mamma Ullas jord för änkor i Kindamba

Vi har samlat in pengar och köpt en mark, ca 3 ha för odling i Kindamba, Pool, Kongo Brazzaville. Vi ska nu skapa ett jordbrukskooperativ i Kindamba för främst fattiga änkor. Kooperativet kommer att växa fram under våren 2013 då Hans och Alphonsine Norelius kommer att finnas i Kongo. Möjliga aktiviteter är odling, fåruppfödning, biodling.                                              Vill du vara med och stödja?

Det finns många änkor I Kongo B. En änka måste klara sig själv och kan råka in stora svårigheter. När en man avlider kastas änkan ut och får inte del av mannens egendom. Kindamba har haft krig i nästan tio år. Många av männen har dödats och lämnat efter sig änkor med svårigheter att försörja sig. Barn som saknar far, vem ska betala deras skolgång?

Ulla-Britt Carlsson, Björkliden 14, 703 58 Örebro, 019-611 86 72
Alphonsine o Hans Norelius, Versg 4A, 703 73 Örebro, 019 507 17 71, 076 766 81 60
e-post: noreliushans@gmail.com

Personkonto, Nordea, 300331-6605 Ulla-Britt Carlsson